OmOm R2 Group Holding


Selskabet er grundlagt af de to brødre Peter og Lars Skou.


Fundamentet for R2 Group Holding bygger på overskud fra egne virksomheder siden starten af 90'erne. Afkast er blevet geninvesteret i ejendomme og hovedsageligt virksomheder inden for landbrug of fødevarer.


Den store berøringsflade med forskellige virksomheder og god forretningssans gør R2 Group Holding til et kompetent investeringsselskab.


140 år i foderindustrien

I januar 2024 kunne R2 Agro, der hører under R2 Group Holding, fejre 140 års jubilæum i branchen for produktion af fodertilskud til dyr. Denne betydelige milepæl er et vidnesbyrd om virksomhedens dedikation til dyrs sundhed og trivsel gennem årtier.


Virksomhedens historie går helt tilbage til 1884, hvor den blev etableret i København. I de første 100 år koncentrerede virksomheden sig om salg af råvarer og kemikalier til den kemiske/tekniske industri samt farve-/lakindustrien. I 1980’erne valgte man at udvide aktiviteterne til også at omfatte salg af ingredienser og råvarer til levnedsmiddelindustrien og

foderstofindustrien.


Op igennem årtierne har R2 Agro udviklet sine kompetencer og viden, herunder også egen produktion af forædlede kornprodukter til foderstofindustrien. 

Uanset om virksomheder er i opstartsfasen eller har en lang historie, er vores tilgang ens:


Vi investerer i virksomheder, hvor vi kan gøre en positiv forkel gennem økonomi og kompetencer


En investering for os handler ikke kun om kontrakter; det kræver også den rette kemi. Vi mener, at en positiv kemi danner det bedste grundlag for et sjovt, udviklende og resultatskabende samarbejde.


Processen behøver ikke være kompliceret – vi mødes for at skabe forståelse, imødekomme ønsker, dele ideer og udviklingsmuligheder. Hvis investeringsmuligheden er lovende, anmoder vi om yderligere indsigt. Investeringen udføres i samarbejde med eksterne eksperter som advokater og revisorer. Sammen udarbejder vi en strategi med respekt for det eksisterende og aktiverer vores netværk til gavn for virksomhedens udvikling.


Vi tror på, at det gør en forskel, når alle parter har engagementet for fremtidens succes.


Lars Skou.